Gwasanaethu’r diwydiant adeiladu a pheirianneg sifil ers 1999.

Mae RG Hire wedi bod yn gwasanaethu’r diwydiant adeiladu a pheirianneg sifil ers 1999 gan ennill enw gwych wrth ddarparu gwasanaethau hurio peiriannau, peirianneg sifil a dymchwel i’w gwsmeriaid.

Gwasanaethau

Plant Hire

Hurio Peiriannau

Mae gennym ni ddewis eang o Beiriannau Cloddio (Torwyr, a chrafangau a ffustiau (flails) addas), Dadlwythwyr (Dumpers) a Thryciau.

Mwy

Civil Engineering

Peirianneg Sifil

Yn RG Hire Ltd, mae gennym ni brofiad helaeth ym mhob agwedd ar beirianneg sifil.

Mwy

Demolition

Dymchwel

Mae gan ein tîm o weithredwyr brofiad helaeth o ddymchwel unrhyw strwythur yn ddiogel, o sied ardd i floc o fflatiau.

Mwy

Building Works

Amrywiol

Gwybodaeth i'w ddod yn fuan...

Mwy

Gall RG Hire Ltd gynnig un ateb cynhwysfawr i’ch holl anghenion.

Mae ein casgliad o beiriannau yn cynnwys yr offer modern diweddaraf gan gynnwys peiriannau cloddio o 1.5 tunnell i 25 tunnell a dadlwythwyr o 1 tunnell i 9 tunnell.

Cysylltu

R G Hire
Bryn Y Gwynt
Caergeiliog
Ynys Mon
LL65 3EX

01407 741151
07967 027492
info@rghire.co.uk

Newyddion

Bwced malu (crushing) newydd ar gyfer ein peiriannau cloddio

...mwy

Kobelco SK140 newydd yn mynd yn syth i un o’n prosiectau dymchwel

...mwy

© Hawlfraint 2022 - RG Hire - Gwefan gan Delwedd.