Dymchwel

Mae gan ein tîm o weithredwyr brofiad helaeth o ddymchwel unrhyw strwythur yn ddiogel, o sied ardd i floc o fflatiau. Rydym ni’n ymfalchïo yn ein gallu i ddarparu gwasanaeth cynhwysfawr, o stripio, tynnu a chael gwared ar asbestos, i gael gwared yn gyfan gwbl ar ddeunydd dymchwel sy’n codi un ai drwy orsaf drosglwyddo neu drwy ddymchwel ar y safle.

Cymerwch gip ar enghreifftiau o’n gwaith Dymchwel ar hyd a lled Ynys Môn a Gogledd Cymru:

 • demolition-36
 • demolition-37
 • demolition-38
 • demolition-39
 • demolition-15
 • demolition-17
 • demolition-18
 • demolition-19
 • demolition-20
 • demolition-21
 • demolition-22
 • demolition-23
 • demolition-24
 • demolition-25
 • demolition-26
 • demolition-27
 • demolition-28
 • demolition-29
 • demolition-30
 • demolition-31
 • demolition-32
 • demolition-33
 • demolition-34
 • demolition-35
 • demolition-1
 • demolition-10
 • demolition-11
 • demolition-12
 • demolition-13
 • demolition-14
 • demolition-2
 • demolition-3
 • demolition-4
 • demolition-5
 • demolition-6
 • demolition-7
 • demolition-8
 • demolition-9

Cysylltu

R G Hire
Bryn Y Gwynt
Caergeiliog
Ynys Mon
LL65 3EX

01407 741151
07967 027492
info@rghire.co.uk

Newyddion

Bwced malu (crushing) newydd ar gyfer ein peiriannau cloddio

...mwy

Kobelco SK140 newydd yn mynd yn syth i un o’n prosiectau dymchwel

...mwy

© Hawlfraint 2022 - RG Hire - Gwefan gan Delwedd.