Newyddion

Mae RG Hire wedi bod yn gwasanaethu’r diwydiant adeiladu a pheirianneg sifil ers 1999 gan ennill enw gwych wrth ddarparu gwasanaeth hurio peiriannau, peirianneg sifil a dymchwel i’w gwsmeriaid.

Bwced malu newydd ar gyfer ein peiriannau cloddio

Bwced malu (crushing) newydd ar gyfer ein peiriannau cloddio

Dyddiad: 27 Tachwedd 2017

Bwced malu newydd ar gyfer ein peiriannau cloddio

Kobelco SK140 newydd yn mynd yn syth i un o’n prosiectau dymchwel

Kobelco SK140 newydd yn mynd yn syth i un o’n prosiectau dymchwel

Dyddiad: 15 Medi 2017

Kobelco SK140 newydd yn mynd yn syth i un o’n prosiectau dymchwel

Peiriant curo a thorri newydd wedi’i ychwanegu i’r casgliad i helpu gyda’n gwaith chwarel

Peiriant curo a thorri newydd wedi’i ychwanegu i’r casgliad i helpu gyda’n gwaith chwarel

Dyddiad: 7 Gorffennaf 2017

Peiriant curo a thorri newydd wedi’i ychwanegu i’r casgliad i helpu gyda’n gwaith chwarel

Takeuchi TB216 newydd wedi cyrraedd heddiw i ymuno â’r tîm gwaith daear

Takeuchi TB216 newydd wedi cyrraedd heddiw i ymuno â’r tîm gwaith daear

Dyddiad: 24 Mawrth 2017

Takeuchi TB216 newydd wedi cyrraedd heddiw i ymuno â’r tîm gwaith daear

Peiriant cloddio Kobelco newydd ar gyfer dymchwel

Peiriant cloddio Kobelco newydd ar gyfer dymchwe

Dyddiad: 1 Mawrth 2017

Peiriant cloddio Kobelco newydd ar gyfer dymchwel

Peiriant cloddio Hyundai newydd

Peiriant cloddio Hyundai newydd

Dyddiad: 1 Ionawr 2017

Peiriant cloddio Hyundai newydd

Takeuchi TB230 newydd

Takeuchi TB230 newydd

Dyddiad: 1 Hydref 2016

Takeuchi TB230 newydd

Cloddiwr Daewoo newydd

Cloddiwr Daewoo newydd

Dyddiad: 1 Chwefror 2016

Cloddiwr Daewoo newydd

Peiriant cloddio Doosan DX140 yn ymuno â’r casgliad

Peiriant cloddio Doosan DX140 yn ymuno â’r casgliad

Dyddiad: 5 Mawrth 2016

Peiriant cloddio Doosan DX140 yn ymuno â’r casgliad

Ychwanegiad i’r casgliad – Dadlwythwr Yannmar 10 tunnell wedi’i dracio

Ychwanegiad i’r casgliad – Dadlwythwr Yannmar 10 tunnell wedi’i dracio

Dyddiad: 22 Medi 2015

Ychwanegiad i’r casgliad – Dadlwythwr Yannmar 10 tunnell wedi’i dracio

Takeuchi TB108 yn ymuno â’n hadran gweithfeydd bychain

Takeuchi TB108 yn ymuno â’n hadran gweithfeydd bychain

Dyddiad: 20 Gorffennaf 2015

Takeuchi TB108 yn ymuno â’n hadran gweithfeydd bychain

JCB JS160 newydd yn ymuno â’r casgliad

JCB JS160 newydd yn ymuno â’r casgliad

Dyddiad: 22 Mawrth 2015

JCB JS160 newydd yn ymuno â’r casgliad

Doosan DX80r newydd yn ymuno â’r casgliad

Doosan DX80r newydd yn ymuno â’r casgliad

Dyddiad: 5 Ionawr 2015

Doosan DX80r newydd yn ymuno â’r casgliad

Hitachi 2x130 ar gyfer Dymchwel yn cyrraedd

Hitachi 2x130 ar gyfer Dymchwel yn cyrraedd

Dyddiad: 22 Awst 2014

Hitachi 2x130 ar gyfer Dymchwel yn cyrraedd

Tryc Sgip DAF yn cyrraedd

Tryc Sgip DAF yn cyrraedd

Dyddiad: 1 Gorffennaf 2014

Tryc Sgip DAF yn cyrraedd

Bwced malu newydd ar gyfer ein peiriannau cloddio

Bwced malu newydd ar gyfer ein peiriannau cloddio

Dyddiad: 7 Mawrth 2014

Bwced malu newydd ar gyfer ein peiriannau cloddio

RG Hire yn ennill contract gyda Vion

Mae RG Hire wedi ennill contractau gwaith pibellau ac estyll (shuttering) gyda Vion Agricultural ar ffermydd ieir yn Ynys Môn.

RG Hire yn ennill Contractau Canolfannau Ailgylchu

Mae RG Hire Ltd wedi ennill nifer o gontractau yng Nghanolfan Ailgylchu Gwalchmai Cyngor Sir Ynys Môn gan gynnwys gosod concrit, strwythur a slabiau.

Estyniadau maes parcio Biwmares

Cafodd RG Hire Ltd ei benodi fel y prif gontractiwr i ymgymryd â’r estyniad 1500 metr sgwâr i’r cyfleuster parcio ym Miwmares, Ynys Môn, Gogledd Cymru.

Roedd y prosiect hwn yn cynnwys cloddio a chlirio’r safle er mwyn creu mannau parcio newydd. Roedd rhaid rhoi ymylau pafin ar berimedr bob ardal i gynnwys pafin concrit. Ar ôl gosod y pafin, cafodd pridd ei roi ar ben yr ardal a hadau eu hau er mwyn creu gwair naturiol.

 

Cysylltu

R G Hire
Bryn Y Gwynt
Caergeiliog
Ynys Mon
LL65 3EX

01407 741151
07967 027492
info@rghire.co.uk

Newyddion

Bwced malu (crushing) newydd ar gyfer ein peiriannau cloddio

...mwy

Kobelco SK140 newydd yn mynd yn syth i un o’n prosiectau dymchwel

...mwy

© Hawlfraint 2022 - RG Hire - Gwefan gan Delwedd.